w w w . f i n a n s y o . c o m
 
SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU
SON GÜNCELLEME TARİHİ : 24.10.2014
PORTFÖY BİLGİLERİ
Halka Arz Tarihi:19.04.1996
24.10.2014 Tarihi İtibari ile;
Ortaklık Toplam Degeri
18.000.000
Birim Pay Başına Toplam Değeri
1,190775
IMKB İşlem Gördüğü A.Ortalama Fiyat
1,06
Yatırım Amacı / Stratejisi
Portföy değerinin en az %25 i devamlı olarak özelleştirme kapsamına alınan Kamu İktisadi Teşebbüsleri dahil Türkiye de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine yatırılır.
Yatırım Stratejileri
Ortaklık Yapısı
National Bank of Greece S.A.
954.040,26
% 5,3
Finansbank A.Ş.
13.691.099,56
% 76,06
Diğer
3.354.860,18
% 18,64
Toplam
18.000.000,00
% 100
     
Portföy Dağılımı
Hisse Senetleri
% 0
D.Tahvili / Hazine Bonosu
% 0
Ters Repo
% 100
Yabancı Menkul Kıymetler
% 0
Toplam
% 100
Portföy Yöneticisi
FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Esas Sözleşmesi
İzahname |1997| |2000|
Finansal Raporlar

31.03.2013 | 30.06.2013 | 30.09.2013 | 31.12.2013 | 31.03.2014 | 30.06.2014

Faaliyet Raporu

31.12.2012 | 30.03.2013 | 30.06.2013 | 30.09.2013 | 31.12.2013 | 31.03.2014 | 30.06.2014

Özel Durum Açıklamaları
Komisyon Bilgileri
Kurumsal Yönetim İlkeleri
Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler
Politikalar
Bilgilendirme politikası
Ücretlendirme politikası
Vadeli İşlem Sözleşmelerinde Uygulanacak İlkeler
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE GENEL MÜDÜRÜ
Celalettin Özgür GÜNERİ Yön. Kur. Başkanı
Hüseyin Gökhan ÇEŞMELİ Yön. Kur. Üye (Genel Müdür)
Mansur Celepkolu Yön. Kur. Üye
Turhan Cemal BERİKER Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Necdet TÜRKAY Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
 
Copyright © 2007 Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş.